top of page

Nasze usługi

ela_edited.png

Prowadzenie pełnej księgowości

Dla podmiotów prawnych oraz fundacji i stowarzyszeń oferujemy:
- prowadzenie ksiąg rachunkowych
- pełna obsługa w zakresie podatku VAT
- obsługa prawno-podatkowa podmiotów prawnych
- wyprowadzanie zaległości podatkowych i ZUS
- rejestracja nowych podmiotów gospodarczych w KRS
- załatwianie spraw trudnych w zakresie prowadzonej działalności
- sporządzanie sprawozdań do GUS
- kompletowanie dokumentów i wniosków do Urzędu Pracy
- prowadzenie rozliczeń z PEFRON
- prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac
- elektroniczny przekaz danych
- współpraca z podmiotami zagranicznymi
- współpraca z bankami
- sporządzanie biznes planu

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

W cenie usługi oferujemy:
- prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
- pełna obsługa w zakresie podatku VAT
- sporządzanie deklaracji podatkowych
- wyprowadzanie zaległości podatkowych i ZUS
- załatwianie spraw trudnych w zakresie prowadzonej działalności
- kompletowanie dokumentów i wniosków do Urzędu Pracy
- prowadzenie spraw z zakresu kadr i płac
- elektroniczny przekaz danych
- sporządzanie biznes planu
- współprace z bankami

0144.jpg
Calculator

Fachowa pomoc podatkowa i rachunkowa

Pomagamy osobom fizycznym w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych, w formie karty podatkowej lub ryczałtu.

Usługi: Usługi
bottom of page